Допълнителна информация

История на Прототип

Служители

employees

92

1996:    Основаване на "Прототип" ЕООД

2006:    Дялово участие на Пон Мениджмънт ГмбХ в "Прототип" ООД

2011:    Основаване на "ГАП Мениджмънт" ООД (50% Христо Генчев, 50% Пон Мениджмънт ГмбХ)
   - "ГАП Мениджмънт" ООД придобива 100% от дяловете на "Прототип" ООД
   - основаване на фирма "3Д Софт Сълюшънс" ООД

2012:    "ГАП Мениджмънт" ООД придобива 50% от дяловете на "Профи-промеко" ООД
(Стоманени конструкции)

Зa изтегляне

Purchasing conditions BG, DE

Purchasing conditions
Revision 04, Bulgarian&German

Download

Standard Terms and Conditions of Sale DE

Standard Terms and Conditions
German, 15 May 2014

Download

Company and owner structure

Company structure
English, 30 Mar 2015

DownloadPrototyp Brochure

Prototyp Brochure
17 March 2015

Download

Example Shop-Drawings

Drawings Folder

Download

Example Workshop-Drawings

Drawings Folder

Download

Example Structural calculation

English, German

Download